J. VAN MOSEL

Praktijk voor Psychoanalyse en Psychotherapie

Voor individuele behandeling, behandeladvies, leertherapie, opleiding en supervisie

Een psychoanalytische praktijk

Wat betekent dat?

De waarden die de psychoanalyse nastreeft zijn: vrijheid, zelfbeschikking en waarachtigheid. Onvrijheid, onmacht en onoprechtheid vormen vaak de basis van de persoonlijke problemen waar mensen last van hebben. De belangrijkste ontdekking van de psychoanalyse is dat we ons van een belangrijk deel van wat in ons leeft niet bewust zijn. Onbewuste conflicten en herinneringen en waarheden die we liever niet onder ogen zien kunnen het leven schraal of pijnlijk maken. Het goede nieuws is dat we door het toepassen van psychoanalytische methoden en technieken meer zicht kunnen krijgen op onszelf, waardoor er meer begrip voor en acceptatie van innerlijke conflicten mogelijk wordt.

De zoektocht naar meer zelfkennis kan op verschillende manieren vorm krijgen: in een gerichte vorm met een duidelijk afgebakend gebied of op een vrije, ongeagendeerde manier. In de psychoanalyse gebeurt dat altijd in een persoonlijke relatie. In mijn praktijk zoek ik samen met u naar wie u bent en wat er in u leeft, op een manier die bij u past. Ik maak gebruik van psychoanalytische kennis en technieken – de oude bekende én de nieuwe die daar in de afgelopen decennia aan zijn toegevoegd.

Psychoanalyse

Psychoanalyse is de meest intensieve vorm van waarin de zoektocht naar de binnenwereld kan plaatsvinden. De analysant en analyticus gaan een relatie aan voor langere tijd – jaren – en onmoeten elkaar dagelijks – vier of vijf keer per week. De analysant ligt op een bank en probeert alles te vertellen wat er in hem of haar omgaat…

Psychotherapie

Als eerdere gedrags- of psychotherapie gericht op klachten en symptomen geen soelaas hebben geboden, kan het zijn dat die problemen verankerd zijn in iemands persoonlijkheid. Dan is een psychoanalytische persoonsgerichte psychotherapie aangewezen, die bijdraagt aan de ontwikkeling van een solide en flexibele identiteit…

Jos van Mosel

Ik studeerde af in de klinische psychologie en organisatiekunde aan de Universiteit Leiden (1984) en volgde de opleiding tot psychotherapeut aan de RINO-Groep in Utrecht (in 1994 afgerond met specialisaties psychoanalytische psychotherapie en systeemtherapie). Mijn opleiding tot psychoanalyticus heb ik vanaf 1998…

Meer weten over psychoanalyse?