Tarieven en vergoedingen

Psychotherapie

Met vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Dat betekent dat psychotherapie rechtstreeks door uw verzekeraar wordt vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Om in aanmerking te komen voor de gespecialiseerde / langer durende behandelingen binnen mijn praktijk, moet dat een verwijzing zijn naar de ‘Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (S-GGZ)’. Als u hier vragen over heeft kunt u contact met mij opnemen of met uw huisarts.

Als u verzekerd bent bij Anderzorg, CZ, DeltaLloyd, Menzis, Ohra of OWM hangt de vergoeding die u krijgt af van uw polisvoorwaarden. We bespreken dit bij uw aanmelding.

Overig Zorg Product

In geval van onverzekerde zorg hanteer ik het door de NZa hiervoor vastgestelde uurtarief. Dat is momenteel € 105,-

Psychoanalyse

Psychoanalyse wordt  niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief is € 105,- per zitting van drie kwartier. Overleg over het tarief voor psychoanalyse is mogelijk.

Leertherapie en supervisie

Voor collega’s in opleiding is het tarief voor leertherapie € 105,- per zitting van drie kwartier. Voor supervisie is dit € 100,-

Professionals

Voor collegiale dienstverlening hanteer ik een uurtarief van € 105,-

No show

Voor afspraken die niet bijtijds (> 24 uur tevoren) worden afgezegd breng ik een no-show tarief in rekening van 50% van het zittingstarief.