Psychotherapie

Wat is psychoanalytische psychotherapie?
Voor wie is het geschikt?
Hoe gaat het in zijn werk?

Als eerdere gedrags- of psychotherapie gericht op klachten en symptomen geen soelaas hebben geboden, kan het zijn dat die problemen verankerd zijn in iemands persoonlijkheid. Dan is een psychoanalytische persoonsgerichte psychotherapie aangewezen, die bijdraagt aan de ontwikkeling van een solide en flexibele identiteit met een voldoende positief zelfgevoel.

In een frequentie van een of twee zittingen per week bespreken we de problemen en conflicten die spelen in uw relaties met dierbaren of anderen. We hebben oog voor de gewoontes en patronen die daar in de loop der tijd in zijn terecht gekomen. Net als in de psychoanalyse is wat er in ons contact gebeurt een belangrijk onderwerp van gesprek: we kunnen veel leren van wat er zich direct, hier en nu, tussen ons afspeelt. En net als in de psychoanalyse proberen we wat onbewust is in het bewuste beleven te tillen.

Voordat we aan een psychoanalytische psychotherapie beginnen zal ik, na een aantal onderzoeksgesprekken, de diagnose met u bespreken en u een behandelvoorstel doen. De duur van de therapie is meestal niet tevoren vast te leggen – wanneer we stoppen bespreken we samen.

Aanmeldingen voor psychotherapie zijn sinds 1 januari 2022 niet meer mogelijk.