Onderzoek en advies

Als u bij een collega in onderzoek of behandeling bent, kan het zijn dat die graag het oordeel of advies van een ‘onafhankelijke’ derde wil hebben over de diagnose en behandelmogelijkheden. 

In dat geval maken wij kennis en vult u (thuis) een aantal vragenlijsten in. Daarna neem ik een uitgebreider interview af naar uw geschiedenis en huidig functioneren en doe ik een of meer psychologische tests met u.

Mijn bevindingen en advies geef ik u in de vorm van een gesprek en in een schriftelijk verslag.