Aanmelding

U kunt zich in mijn praktijk zelf aanmelden. Op maandag en donderdag tussen 19.00 en 19.30 uur ben ik direct telefonisch bereikbaar (071 5150112) voor het maken van een afspraak.

Om voor vergoeding van geleverde zorg door een verzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van een huisarts nodig. Die verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt hierover informatie vinden bij ‘Documenten & artikelen’ onder ‘Praktijk-informatie en formulieren’: Verwijsbrief Instructie.

In een eerste gesprek zullen we nagaan of een verder onderzoek naar klachten en achtergronden zinnig en mogelijk lijkt en daar afspraken over maken. Na een aantal gesprekken, meestal drie tot vijf, nemen we een beslissing over al dan niet aangaan van een langer durende behandelrelatie. Ik zal daar een advies aan u over uitbrengen.

Aanmeldingswachttijden

In mijn praktijk hanteer ik aanmeldingswachttijden, geen behandelingswachttijden.

Voor psychoanalyse is er geen wachttijd: als we tot een psychoanalyse besluiten zoeken we samen naar mogelijke tijden.

Voor psychotherapie is de wachttijd langer dan 6 maanden. Daarom neem ik momenteel geen nieuwe psychotherapie patiënten aan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen en ervoor zorgen dat u binnen 4 weken bij een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.