Voor collega’s

Psychologisch (persoonlijkheids-)onderzoek

Als u voor een patiënt in uw praktijk een psychologisch onderzoek naar klachten en persoonlijkheid wilt, kan ik dat voor u uitvoeren. U en ik bespreken tevoren de onderzoeksvraag en de soort instrumenten die ik zal gebruiken. Ik voer het onderzoek uit en rapporteer aan uw patiënt (mondeling en schriftelijk) en aan u.

In mijn praktijk beschik ik onder meer over de volgende instrumenten:

Klachten en symptomen:                 BDI-II, IOA, OQ-45, SCL-90, UCL, ZBV

Persoonlijkheidsvragenlijsten:        DAPP-BQ, MMPI-2, MMPI-2-RF, NEO-PI-3, TCI

Gestructureerde interviews:            SCID-II, SCID-5-PD, SCID-D, STIPO

Semi-gestructureerde interviews:  Gehechtheids Biografisch Interview (scoringsbevoegd)

Projectieve technieken:                    Rorschach (R-PAS), TAT (Wechsler)

De kosten voor een in uw opdracht uitgevoerd psychologisch onderzoek breng ik bij u in rekening, onder opgave van de bestede tijd die u in de DBC van uw patiënt kunt bijschrijven.

Consultatie

Als u een of meer gesprekken over een in uw praktijk lopend onderzoek of behandeling zou willen, kunnen we daarover afspraken maken.

Verwijzen

Als u een patiënt voor psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie wilt verwijzen, stel ik het op prijs als u tevoren met mij contact opneemt om te bespreken of er plaats vrij is.